Cysylltiadau perthnasol

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Hafan TermCymru

Croeso i TermCymru - y gronfa derminoleg sy'n cael ei chynnal a'i chadw gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.

Casgliad yw TermCymru o'r termau y bydd cyfieithwyr Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio yn eu gwaith bob dydd. Caiff ei ddiweddaru'n rheolaidd ac mae'n tyfu'n raddol yn gronfa helaeth o dermau safonol a chyfoes sy'n cofnodi'r termau a ddefnyddir yn y gwahanol feysydd y mae'r Llywodraeth yn ymdrin â hwy. Mae hefyd yn cynnwys enwau llawer o gynlluniau a rhaglenni Llywodraeth Cymru, ynghyd â theitlau llawer o'r dogfennau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a chan gyrff eraill. Wrth gyhoeddi'r casgliad ar y we, y gobaith yw y bydd o ddefnydd nid yn unig i gyfieithwyr, ond i unrhyw un sy'n ymdrin â therminoleg wrth weithio mewn hinsawdd ddwyieithog.

Cronfa Saesneg-Cymraeg yw'r gronfa sy'n sail i TermCymru; ni nodwyd rhannau ymadrodd ac ati ar gyfer y termau Saesneg. Serch hynny, mae modd chwilio o'r Gymraeg i'r Saesneg yn ogystal ag fel arall.

Rhoddwyd statws i bob term i ddangos i ba raddau y mae wedi'i safoni - o statws 5 (yr isaf) i statws 1 (yr uchaf). Ar ôl i derm gael ei drafod a'i gymeradwyo, caiff y statws ei godi. Mae'n bwysig ystyried statws pob term cyn ei ddefnyddio.

2006-04-21